, اثبات و اسناد پرداختی ها

: اثبات و اسناد پرداختی ها
در اینجا اطلاعات جزئی پرداخت هاي سایت را مشاهده می کنید


پرداختي هاي درانتظار واريز به حساب كاربران

مجموع پرداختی های در انتظار واريز تا اين لحظه کاربران 304000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید :
ردیفزمان درخواستمبلغ ( تومان )نام كاربريوضعيتامتيازفعاليت مستمربازيافت سرمايهحداكثر برداشتمشخصات حساب
12017/03/27 در 20:3350000mahan521در انتظار واريزرعايت شدهدرحال بررسيرعايت شدهرعايت شدهصحيح است
22017/03/07 در 01:0415000taghdir13در انتظار واريزرعايت شدهدرحال بررسيرعايت شدهرعايت شدهصحيح است
32017/03/02 در 20:375000000zcxدر انتظار واريزرعايت شدهدرحال بررسيرعايت شدهرعايت شدهصحيح است
42017/02/18 در 16:5520000kash70در انتظار واريزرعايت شدهدرحال بررسيرعايت شدهرعايت شدهصحيح است
52017/02/17 در 18:2725000roozbeh1995در انتظار واريزرعايت شدهدرحال بررسيرعايت شدهرعايت شدهصحيح است
62017/01/31 در 19:4024000ramsarدر انتظار واريزرعايت شدهدرحال بررسيرعايت شدهرعايت شدهصحيح است
72017/01/30 در 17:3720000SOTUDEدر انتظار واريزرعايت شدهدرحال بررسيرعايت شدهرعايت شدهصحيح است
82017/01/30 در 13:5420000dorsasaدر انتظار واريزرعايت شدهدرحال بررسيرعايت شدهرعايت شدهصحيح است
92017/01/21 در 16:5950000pasargadsaeedدر انتظار واريزرعايت شدهدرحال بررسيرعايت شدهرعايت شدهصحيح است
102017/01/19 در 07:1730000yasmanدر انتظار واريزرعايت شدهدرحال بررسيرعايت شدهرعايت شدهصحيح است


پرداختي هاي واريز شده به حساب كاربران

مجموع پرداختی های تا اين لحظه به کاربران 8934000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید :
ردیفزمان درخواستزمان واريزمبلغ ( تومان )نام كاربري
12017/01/15 در 15:472017/03/27 در 00:1420000behzad1992
22017/01/13 در 13:442017/02/17 در 00:225000000zcx
32017/01/01 در 00:362017/01/20 در 10:5324000omid_esk3210
42016/12/30 در 19:022017/01/15 در 11:3033000meisam
52016/12/29 در 06:412017/03/27 در 00:1150000mahan521
62016/10/18 در 09:432016/10/23 در 00:2912000taghdir13
72016/09/16 در 19:152016/10/09 در 08:3510000farhad00
82016/09/11 در 21:162016/10/23 در 00:2518000hamidrezaking
92016/07/30 در 09:432016/10/23 در 00:2724000bnyamin
102016/06/29 در 08:262016/12/14 در 21:2850000mahan521
112016/06/27 در 08:102016/08/15 در 21:5924000mehdi700
122016/06/24 در 07:072016/08/15 در 21:5415000alirezanuri70
132016/06/19 در 17:542016/08/15 در 21:5321000saeed8
142016/06/03 در 17:482016/12/19 در 09:1350000pasargadsaeed
152016/06/03 در 10:402016/08/06 در 16:5710000gasemkh
162016/05/31 در 09:062016/08/06 در 16:5620000behnoosh
172016/05/31 در 06:462016/07/24 در 13:5424000vegas
182016/05/30 در 11:282016/07/24 در 13:5220000ramsar
192016/05/29 در 16:112016/06/27 در 23:485000sensation_dany
202016/05/28 در 06:442016/06/28 در 18:0650000mahan521
, اثبات و اسناد پرداختی ها